Czy w Twojej organizacji spotykasz się z poniższymi problemami?
   
Jeżeli tak – metoda 5S jest dla Twojej firmy idealnym rozwiązaniem.
5S to narzędzie stosowane w Lean Management, składające się z 5 kroków: Od 2017 roku do programu LM5S dołączyło szóste S - Safety.

Celem metody jest stworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego miejsca pracy. Do stałego wdrożenia 5S w organizacji uczestnictwo w szkoleniu czy warsztatach często jest niewystarczające. Liga Mistrzów 5S umożliwia wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe. Formuła Ligi pozwala na konsekwentne podnoszenie standardu 5S, przy jednoczesnej niezależnej ocenie i możliwości czerpania inspiracji z innych firm.
                    
  Czym jest Liga Mistrzów 5S?
 
 
 
LIGA MISTRZÓW 5S to grupa firm, które stawiają na rozwój 5S poprzez poddanie się niezależnemu auditowi prowadzonemu przez ekspertów LUQAM. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management.
 
Uczestnicy Ligi Mistrzów 5S to firmy z różnych branż o charakterze zarówno produkcyjnym, jak i usługowym, zainteresowane utrzymaniem i rozwojem bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Stworzona przez LUQAM innowacyjna i kompletna strategia służy ciągłemu doskonaleniu poziomu 5S we wszystkich typach organizacji.
 

 


Cykliczne wizyty LUQAM 
6 w skali roku
Konsultanci LUQAM mający wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obszarze Lean Manufacturing przeprowadzają w ciągu roku sześć wizyt w ramach programu. Podsumowanie auditu to wskazanie miejsc
z potencjałem do ulepszania w formie przejrzystego raportu ze zdjęciami i komentarzami.


Skuteczne wdrożenie systemu 5S  
kilkadziesiąt zadowolonych firm
Liga Mistrzów 5S jest odpowiedzią na trudności ze stałym wdrożeniem metody 5S Formuła Ligi pozwala na ciągłe doskonalenie organizacji miejsca pracy, będące podstawą Lean Manufacturingu. Cykliczność auditów
i szkoleń przyczynia się do ciągłego postępu
w standardzie 5S.


Organizacja miejsca pracy 
zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów
Celem zastosowania zasad 5S w organizacji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy. Pozwala to na zwiększenie produktywności poprzez usunięcie strat, zmniejszenie kosztów wytwarzania oraz poprawę jakości wyrobu.


Szkolenia
bezpłatne szkolenia w ramach Ligi 5S  
Każda firma w cenie miesięcznej opłaty za uczestnictwo w Lidze ma zapewnioną pulę miejsc na szkoleniach LUQAM. Dzięki temu możliwe jest ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników bez dodatkowych kosztów.
 
 


Wizyty w przedsiębiorstwach
wymiana doświadczeń między firmami
W Lidze Mistrzów 5s grają firmy z różnorodnych branż: od przetwórstwa tworzyw, przemysłu maszynowego
i automotive, przez branżę spożywczą, farmaceutyczną, po branżę elektroniczną czy usługową. W ramach auditów organizowane są wzajemne wizyty pomiędzy zainteresowanymi firmami, pozwalające na poznanie nowych rozwiązań i znalezienie inspiracji.


(G)rywalizacja
dodatkowe korzyści dla najlepszych drużyn 
Każdy sezon Ligi Mistrzów 5S zostaje zwieńczony nagrodzeniem trzech najlepszych drużyn. Firmy znajdujące się na podium zostają uhonorowane pucharami, dyplomami oraz nagrodami w postaci konsultacji, szkoleń, zniżek na studia podyplomowe LUQAM oraz specjalnych warunków udziału w pozostałych programach z Grupy Projektów Optymalizacyjnych.
 
 
 
 
Bazując na doświadczeniach naszych klientów stworzyliśmy trzy warianty programu:
 
5S Champions League
Standardowa formuła programu dla firm z wdrożonym systemem 5S.
5S Champions League Premium
Opcja dla firm, które chcą przyspieszyć
progres rozwoju 5S.
5S Youth Champions League
Wariant dla firm, które chcą profesjonalnie przygotować się do rywalizacji na poziomie Champions League.
Standardowa formuła Ligi Mistrzów 5S obejmuje:
 
 • Audyt wstępny i indywidualny plan działań dopasowany do specyfiki organizacji.
 • Audyty na podstawie, których wyliczana jest ocena oraz następuje aktualizacja planu działań.
 • Dostęp do platformy internetowej www.ligamistrzow5s.pl, gdzie na bieżąco rejestrowane są wyniki kolejnych audytów, raporty, miejsce w rankingu ogólnym, progres.
 • Roczne spotkanie sterujące (steering commitee) dla koordynatorów LM5S w jednym z zakładów uczestnika, które umożliwia wymianę doświadczeń oraz wspólne projektowanie rozwiązań w metodologii Ligi Mistrzów 5S.
 • Kwartalną pulę szkoleń specjalistycznych.
 • Możliwość wzajemnych wizyt w przedsiębiorstwach.
 • Pakiet startowy gadżetów – plakaty 5S, tablice wyników, czerwone kartki, kubki.
 • Kurs e-learningowy Metoda 5S.
 • Darmową prenumeratę magazynu Przegląd Optymalizatora.
 • Możliwość wzięcia udziału w turnieju piłkarskim 5S LUQAM CUP.
 • Certyfikat oraz dodatkowe nagrody za najlepsze wyniki.
Formuła Premium, poza korzyściami zawartymi
w standardowej formule, uwzględnia dodatkowo:
 
 • Warsztaty 5S w zakładzie uczestnika. Warsztat 5S jest doskonałą okazją do skupienia się na wybranym obszarze i skoncentrowania się na szukaniu nowych rozwiązań i działaniach doskonalących.
Młoda Liga Mistrzów 5S to rozwiązanie stworzone dla firm chcących przygotować się do rywalizacji w ramach Ligi Mistrzów 5S lub których celem jest wdrożenie systemu 5S w organizacji.

Formuła programu umożliwia przeszkolenie pracowników z zakresu metody 5S oraz przeprowadzenie kilku warsztatów (warsztat kalibracyjny, wdrożeniowy lub standaryzacyjny).

Firma otrzymuje pakiet formularzy 5S oraz plan dalszego działania. Po szkoleniu oraz warsztatach firma przystępuje do audytu oceniającego - pozytywny wynik pozwoli wejść do Ligi Mistrzów 5S.


Zastanawiasz się, która z wersji jest dla Ciebie najkorzystniejsza? Skontaktuj się z nami!