Jakie są korzyści z udziału w projekcie Liga Mistrzów 5S?
Najczęściej przytaczana przez naszych klientów korzyść z uczestnictwa w LM5S: Znika konieczność reaktywowania 5S po kilku lub kilkunastu miesiącach. Dzięki Lidze Mistrzów 5S udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników i motywację do działania.

Zaletą programu jest stałe i systematyczne podnoszenie poziomu 5S oraz świadomości i satysfakcji pracowników poprzez stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy. Udział w LM5S umożliwia również uzyskanie renomowanego certyfikatu LM5S, ponadbranżowego porównania oraz uznania w oczach klientów i partnerów. Dodatkowo dla graczy LM5S Standard i Premium istnieje możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach oraz poznanie gotowych rozwiązań 5S poprzez wizyty w innych firmach. 
Jak wygląda pierwsza wizyta? Kto powinien w niej uczestniczyć?
Standardowo pierwszy audit składa się z trzech części:
 
  • krótkiego szkolenia dla wybranej grupy pracowników,
  • wyznaczenia stref,
  • auditu wybranej strefy/stref.

W czasie wizyty powinien być obecny Koordynator projektu Liga Mistrzów 5S z ramienia firmy oraz zalecany jest udział osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w firmie.
 
Jak planowane są wizyty?
Wizyty (audity lub warsztaty) standardowo planowane są dla jednego zakładu na rok kalendarzowy w miesiącach parzystych lub nieparzystych z dokładnością do tygodnia. Dokładna data auditu planowana jest indywidualnie z auditorem.
Ile trwa wizyta?
7 godzin.
Jaka część firmy zostaje objęta warsztatami/ audytami w ramach Ligi Mistrzów 5S?
W czasie pierwszej wizyty audytora ustalana jest struktura lokalizacji firmy i obszary, które będą poddane warsztatom i audytom w ramach LM5S.  Warsztat obejmuje wdrożenie wzorcowego 5S w wybranych strefach lub pełni rolę standaryzacyjną bądź kalibracyjną.

W czasie audytów sprawdzane jest utrzymanie 5S przez firmę według obiektywnych, jednolitych wymagań Ligi Mistrzów 5S. W ciągu roku zakłada się przeprowadzenie auditów na wszystkich wyznaczonych strefach.
Ilu jest auditorów? Czy wizyty prowadzone są stale przez tą samą osobę?
Do każdego zakładu grającego w LM5S przypisanych jest przeważnie dwóch auditorów. Od 2017 r. dodatkowo jeden z wybranych audytów w roku kalendarzowym będzie prowadzony przez Koordynatora projektu LM5S w ramach audytu kalibrującego. Celem audytu jest nadzór nad rozwojem LM5S u Klienta.
Kim są auditorzy Ligi Mistrzów 5S?
Auditorzy w Lidze Mistrzów 5S to wysokiej klasy specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytowania i optymalizacji procesów w wielu gałęziach przemysłu. Jako konsultanci w LUQAM wspierają zarówno firmy produkcyjne, jak i te z sektora publicznego, udzielając im praktycznych wskazówek do budowania solidnych fundamentów Lean. Współpracują z dużymi, średnimi oraz małymi przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w celu budowania i doskonalenia systemu 5S.
Potrzebujemy dodatkowych auditów/ warsztatów, czy jest to możliwe?
Tak, prosimy o maila na adres ligamistrzow5S@luqam.com z informacją o swoich potrzebach.
Z jakich branż są firmy, które uczestniczą w LM5S?
Uczestnicy Ligi Mistrzów 5S to firmy z różnych branż o charakterze zarówno produkcyjnym, jak i usługowym.

Przykładowe branże uczestników LM5S: przemysł maszynowy, spożywcza, ochrona zdrowia, farmacja, elektronika, automotive, ogrodnictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych, meblarska.

Każdy nowy uczestnik znajduje miejsce dla siebie i ma szansę równać do najlepszych. Jest to pierwszy tego rodzaju ogólnopolski program, który przyciąga największych graczy branżowych.
Czy mogę poznać wyniki/miejsce innej firmy?
Uczestnik widzi wynik pierwszych pięciu miejsc (TOP5) oraz swoją pozycję. Podgląd wyników pozostałych graczy jest niemożliwy.
Czy można dołączyć do programu w trakcie roku kalendarzowego?
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. W przypadku, gdy firma do końca roku kalendarzowego zrealizuje za mało audytów lub przeaudytowana zostanie niewystarczająca liczba obszarów, firma nie zostanie sklasyfikowana w rankingu końcoworoczonym.
Jakie są nagrody za udział klasyfikacji Ligi Mistrzów 5S?
Każda z firm, która zostanie sklasyfikowana, otrzymuje certyfikat uczestnictwa w programie. Ponadto firmy, które zajęły trzy pierwsza miejsca otrzymują nagrody w postaci statuetki oraz możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach lub studiach podyplomowych.
Na czym polegają odwiedziny między graczami Ligi Mistrzów 5S i czy są one obowiązkowe?
Wizyty między graczami LM5S to dodatkowa korzyść z programu i nie są one obowiązkowe. Wybrani pracownicy mogą towarzyszyć podczas auditu LM5S w innej firmie jako obserwatorzy.  Wymagana jest zgoda obu graczy. Możliwość skorzystania z odwiedzin dotyczy firm grających w LM5S Standard i Premium.
Jak zapisać się na szkolenia? Ile kosztują?
Szkolenia przeznaczone są dla graczy LM5S Standard i Premium. Na szkolenia w ramach Ligi Mistrzów 5S można zapisać się poprzez zakładkę „Szkolenia” zgodnie z obowiązujących regulaminem. Szkolenia są bezpłatne dla ograniczonej liczby osób z firmy i pojawiają się pod koniec każdego kwartału na kolejne trzy miesiące.
Ile osób można zgłosić na szkolenie? Kim są adresaci szkoleń?
Ilość miejsc uzależniona jest od ilości nadesłanych zgłoszeń i wynosi maksymalnie 2 osoby na jedno szkolenie oraz maksymalnie 6 osób na kwartał od każdego uczestnika LM5S. Szkolenia odbywają się w biurze LUQAM w Krakowie oraz w Toruniu i trwają 6 godzin. Tematyka szkoleń organizowanych w ramach LM5S to głównie Lean i zarządzanie produkcją, Six Sigma – poziom White Belt, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów. Zazwyczaj uczestniczą w nich pracownicy działów doskonalenia, produkcji, jakości i innych pokrewnych, ale gracze LM5S mogą oddelegować dowolne osoby z firmy na szkolenie.
Czy po szkoleniach wydawane są certyfikaty/ zaświadczenia udziału w szkoleniu?
Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia certyfikatu LUQAM. Cena jednego certyfikatu to 49 zł. netto. Nie wystawiamy zaświadczeń udziału w szkoleniach.
Czym różnią się poszczególne warianty Ligi Mistrzów?
Standardowa wersja Ligi Mistrzów obejmuje między innymi 6 auditów w ciągu roku, pakiet szkoleń i dostęp do platformy internetowej. Wersja premium zawiera dodatkowo pakiet warsztatów. Liga Mistrzów 5S Youth przeznaczona jest dla firm, które nie mają wdrożonej metody 5S lub dopiero zaczynają ją wdrażać. Zawiera przede wszystkim warsztaty i szkolenie z metody 5S, pozwalające na kompleksowe poznanie tego narzędzia.
Jak dokonywana jest opłata za uczestnictwo w Lidze Mistrzów 5S?
Opłata za uczestnictwo w Lidze Mistrzów 5S naliczana w okresach miesięcznych i dotyczy jednej lokalizacji uczestnika. Dodatkowo w miesiącach, w których odbywają się wizyty do faktury doliczane są koszty dojazdu audytora liczone według stawki LUQAM z lokalizacji Biura LUQAM (ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków lub ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk) do lokalizacji wizyty oraz ewentualne koszt zakwaterowania audytora. Opłaty są realizowane od miesiąca, w którym gracz rozpocznie udział w LM5S. W przypadku rezygnacji, taką informacje należy wysłać na adres ligamistrzow5S@luqam.com. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca.
Jak wygląda startowy pakiet gadżetów dla drużyn grających w lidze?
Każda drużyna grająca w Lidze Mistrzów 5S w ramach pakietu startowego otrzymuje: 3 kubki, 5 plakatów, 20 czerwonych kartek i długopisy. Dodatkowe gadżety można kupić TUTAJ.